January 27, 2021

ஊடகவியலாளர்களை தரக்குறைவான பேசி அவதூறுகளைப் பரப்பி வருபவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் !

1 min read

தோழமையுடன்,
டி.எஸ்.ஆர்.சுபாஷ்
மாநில தலைவர்
தமிழ்நாடு
பத்திரிகையாளர் சங்கம் ( TUJ )
9444111494

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *