காஞ்சிபுரம்

3கி.மீ தூரம் 3500க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்ற போதை பொருள் விழிப்புணர்வு மனித சங்கிலி பேரணி!

3கி.மீ தூரம் 3500க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்ற...

காஞ்சிபுரத்தில் போதை ஒழிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு போதைப்பொருள் ஒழிப்பு சார்ந்த விழிப்புணர்வு...