புதுக்கோட்டை

டாஸ்மாக் கடையை இடம் மாற்றம் செய்ய பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு!

டாஸ்மாக் கடையை இடம் மாற்றம் செய்ய பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு!

ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக இருக்கும் டாஸ்மாக்கை வீடுகள் அதிகம் உள்ள பகுதிக்கு மாற்றக்கூடாது...