கடலூர்

கடலூர் அரசு பள்ளி ஆசிரியை பத்மஸ்ரீ என்பவருக்கு நல்லாசிரியர் விருது : மெட்ராஸ் கோல்டன் சிட்டி அரிமா சங்கம் வழங்கி கவுரவிப்பு!

கடலூர் அரசு பள்ளி ஆசிரியை பத்மஸ்ரீ என்பவருக்கு நல்லாசிரியர்...

மாணவர்களுக்குப் பல்வேறு பயிற்சிகளையும் ஊக்கத்தையும் அளித்து நல்லாசிரியராக பணியாற்றி...