சிவகங்கை

இளையான்குடி தாய்த்தமிழ் கலை பண்பாட்டுப்பள்ளி மாணவர்கள் உலக சாதனை!

இளையான்குடி தாய்த்தமிழ் கலை பண்பாட்டுப்பள்ளி மாணவர்கள்...

ஒற்றைக்காலில் நின்றபடி ஒரு மணி நேரம் சிலம்பம் சுற்றி உலக சாதனை படைத்துள்ளனர் தாய்த்தமிழ்...